Właścicielem strony jest firma Proinwest Damian Kuraś zarejestrowana w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 8.

Materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, oraz elementów strony nie może być kopiowany, dystrybuowany, modyfikowany, wystawiany emitowany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków zarówno elektronicznych jak i mechanicznych bez pisemnej zgody firmy Proinvest. Właściciel strony, nie składa oświadczenia co do dokładności, rzetelności i aktualności poszczególnych elementów strony i nie udziela żadnej gwarancji co do powyższego. Zastrzega sobie tym samym prawo do pomyłek i błędów i nieścisłości jakie mogą powstać w procesie tworzenia i edycji zawartości strony.