Celem firmy Proinwest Damian Kuraś jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Wszelkie uwagi i opinie na temat funkcjonowania firmy prosimy kierować na adres:


sekretariat@ahp.com.pl


Dziękujemy za przekazane uwagi i sugestie.