Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do zespołu sprzedażowego Proinwestu, prosimy o wysłanie C.V. wraz z listem motywacyjnym na adres:


praca@ahp.com.pl
Wysyłając CV prosimy o załączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)".